طرح های تشویقی

بیمه گذار محترم: در صورتیکه تمایل به استفاده از تخفیف بیمه بدنه تا 70 درصد و بیمه شخص ثالث تا 2.5 درصد و دریافت رایگان بیمه آتش سوزی منزل تا 300 میلیون تومان با 50 درصد تخفیف را دارید، با درج سریال بیمه و تکمیل فرم از خدمات بیمه مذکور استفاده فرمایید.

درج سریال دستگاه / کد استعلام
توجه

تکمیل همه اطلاعات الزامی است